Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Ankieta

Czy segreguje Pani/Pan śmieci?
oddane głosy: 217

Nawigacja

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:

Wyszukane postępowania

Odnaleziono pozycji: 99

zamówienie z wolnej ręki
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: piątek 2022-05-20 godz. 15:00
Termin składania ofert: 04.10.2021r. o godz. 11:00. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Cielądzu, Cielądz 59, 96-214 Cielądz, pokój sekretariat, do dnia 04.10.2021 r. do godz. 11:00 , lub wysłać poczta na w/w adres.
ostatnia aktualizacja: 2022-05-20 15:00
zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2022-04-07 godz. 12:05 do piątek 2022-04-15 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2022-04-20 godz. 15:15
Zapytanie ofertowe na dostawę zgodnie z procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020   Numer Ogłoszenia w BAzie Konkurencyjności: 2022-36841-102842, Id: 102842 Powstaje w kontekście projektu POPC.05.01.00-10-4516/22 - CYFROWA GMINA...
ostatnia aktualizacja: 2022-05-20 14:19
zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2022-04-29 godz. 10:20 do poniedziałek 2022-05-09 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2022-05-10 godz. 09:45
Zapytanie ofertowe na dostawę zgodnie z procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020   Numer Ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 2022-36841-106566 Id 106566 Powstaje w kontekście projektu POPC.05.01.00-10-1472/22 - Wsparcie dzieci z...
ostatnia aktualizacja: 2022-05-20 14:18
zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2022-04-06 do piątek 2022-04-15 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2022-04-26 godz. 15:46
Zapytanie ofertowe na dostawę zgodnie z procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020   Numer Ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 2022-36841-102672, Id 102672 Powstaje w kontekście projektu POPC.05.01.00-10-1472/22 - Wsparcie dzieci z...
ostatnia aktualizacja: 2022-04-26 15:46
tryb podstawowy bez negocjacji
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2022-04-07 godz. 16:00 do piątek 2022-04-22 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2022-04-20 godz. 16:00
Identyfikator postępowania na MIniPortal: 428c7701-4105-423b-afaf-10d2bbedbb1a Identyfikator postępowania na e-Zamówienia: ocds-148610-e9e50f75-b64e-11ec-97c7-b646b0ba23df Adres strony WWW prowadzonego postępowania: postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl
ostatnia aktualizacja: 2022-04-20 16:00
tryb podstawowy bez negocjacji
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2022-03-24 godz. 11:20 do piątek 2022-04-01 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2022-04-08 godz. 13:54
Identyfikator postępowania eZamówienia     ocds-148610-b484ecd2-ab56-11ec-80f8-1ad70aec7fa4 Identyfikator postępowania MiniPortal      6d779173-9efe-499d-b5da-c4d95827bcd5   Oferta wraz z załącznikami musi byż złożona za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na MiniPortal pod...
ostatnia aktualizacja: 2022-04-20 12:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2022-02-23 do poniedziałek 2022-04-04 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2022-04-15 godz. 09:17
Identyfikator postępowania na MiniPortal 61b799af-b577-4fc3-b096-f23ec3137363   Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97529-2022:TEXT:PL:HTML  
ostatnia aktualizacja: 2022-04-15 09:17
zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2022-03-10 godz. 16:35 do wtorek 2022-03-15 godz. 14:00
data zakończenia: piątek 2022-03-18 godz. 10:33
Zamówienie poniżej 130 000  złotych , nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 2 ust.1 pkt.1 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
ostatnia aktualizacja: 2022-04-04 12:37
zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2022-02-24 godz. 14:45 do czwartek 2022-02-24 godz. 14:00
data zakończenia: środa 2022-03-02 godz. 14:43
Zamówienie poniżej 130 000  złotych , nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 2 ust.1 pkt.1 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  
ostatnia aktualizacja: 2022-04-04 12:31
zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2022-01-05 godz. 13:15 do wtorek 2022-01-11 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2022-01-11 godz. 15:00
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Gminy Cielądz oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w 2022 roku
ostatnia aktualizacja: 2022-03-30 09:45
tryb podstawowy bez negocjacji
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2022-03-08 godz. 11:25 do środa 2022-03-16 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2022-03-23 godz. 11:25
Identyfikator postępowania MiniPortal eef8067a-4b3c-42bb-8193-c31cd8058042   Identyfikator postępowania eZamówienia  ocds-148610-20cc6185-9ebf-11ec-80f8-1ad70aec7fa4   Oferta wraz z załącznikami musi byż złożona za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na MiniPortal pod adresem:...
ostatnia aktualizacja: 2022-03-23 11:25
tryb podstawowy bez negocjacji
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2022-02-22 godz. 14:05 do środa 2022-03-02 godz. 09:00
data zakończenia: poniedziałek 2022-03-07 godz. 14:35
Identyfikator postępowania miniPortal  d82bd55c-a26d-4eae-8058-ed53b2ee4029   Identyfikator postępowania eZamówienia  ocds-148610-96729305-93d9-11ec-94c8-de8df8ed9da1  
ostatnia aktualizacja: 2022-03-17 10:25
tryb podstawowy bez negocjacji
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2022-02-25 godz. 10:45 do poniedziałek 2022-03-07 godz. 09:00
data zakończenia: poniedziałek 2022-03-07 godz. 10:47
Identyfikator postępowania na MiniPortal 7f99b239-556b-4f80-9d4c-f5e18f3e4735   Identyfikator postępowania eZamówienia  ocds-148610-05d291bb-9618-11ec-94c8-de8df8ed9da1 Zakup dofinansowany ze środków PFRON dla projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D    
ostatnia aktualizacja: 2022-03-07 10:47
tryb podstawowy bez negocjacji
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2022-02-07 godz. 15:00 do wtorek 2022-02-15 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2022-02-18 godz. 12:40
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości do 100 000 litrów na potrzeby ogrzewania budynków Urzędu Gminy w Cielądzu, Szkoły Podstawowej w Cielądzu oraz Szkoły Podstawowej w Sierzchowach Identyfikator postępowania: ocds-148610-20c55769-8814-11ec-94c8-de8df8ed9da1 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania...
ostatnia aktualizacja: 2022-02-18 12:40
tryb podstawowy bez negocjacji
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2022-01-19 godz. 13:35 do czwartek 2022-01-27 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2022-02-04 godz. 10:30
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości do 130 000 litrów na potrzeby ogrzewania budynków Urzędu Gminy w Cielądzu, Szkoły Podstawowej w Cielądzu oraz Szkoły Podstawowej w Sierzchowach.
ostatnia aktualizacja: 2022-02-04 10:30
tryb podstawowy bez negocjacji
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2021-12-10 godz. 12:55 do poniedziałek 2021-12-20 godz. 11:00
data zakończenia: czwartek 2021-12-30 godz. 17:20
Termin składania ofert: 2021-12-20 11:00   Miejsce składania ofert: Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na MiniPortal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl   Termin otwarcia ofert: 2021-12-20 12:00
ostatnia aktualizacja: 2022-01-19 15:00
tryb podstawowy bez negocjacji
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2021-12-10 godz. 15:00 do poniedziałek 2021-12-27 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2021-12-28 godz. 08:35
ostatnia aktualizacja: 2021-12-28 08:35
zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2021-12-17 godz. 14:20 do poniedziałek 2021-12-27 godz. 13:00
data zakończenia: środa 2021-12-22 godz. 10:22
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Cielądzu, Cielądz 59 96-214 Cielądz, pokój sekretariat do dnia 27.12.2021r. godz. 13.00 lub wysłać poczta na w/w adres  w terminie wskazanym wyżej.
ostatnia aktualizacja: 2021-12-22 10:22
tryb podstawowy bez negocjacji
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2021-10-21 godz. 10:50 do piątek 2021-11-05 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2021-11-16 godz. 11:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych   (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem...
ostatnia aktualizacja: 2021-12-07 15:00
tryb podstawowy bez negocjacji
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2021-07-30 godz. 12:10 do piątek 2021-08-13 godz. 11:00
data zakończenia: poniedziałek 2021-08-23 godz. 16:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2021, poz. 1129) oraz aktów wykonawczych do ustawy. Pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 113064E w miejscowości Cielądz ”   Or.SO.2714.6.2021   ID postepowania:...
ostatnia aktualizacja: 2021-11-25 18:00
tryb podstawowy bez negocjacji
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od wtorek 2021-07-06 godz. 14:10 do wtorek 2021-07-20 godz. 11:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy. Pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki – Kuczyzna Or.SO.2714.3.2021 ID postepowania:...
ostatnia aktualizacja: 2021-11-25 18:00
tryb podstawowy bez negocjacji
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2021-06-30 godz. 14:25 do środa 2021-07-14 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2021-07-15 godz. 17:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy. Pn. „Termomodernizacja i dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach do potrzeb osób niepełnosprawnych –...
ostatnia aktualizacja: 2021-07-15 17:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2021-06-14 do poniedziałek 2021-06-28 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2021-06-29 godz. 14:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych   (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem...
ostatnia aktualizacja: 2021-06-29 14:00
tryb podstawowy bez negocjacji
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2021-05-26 do piątek 2021-06-11 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2021-06-11 godz. 15:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy. Pn. „Termomodernizacja i dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach do potrzeb osób niepełnosprawnych”...
ostatnia aktualizacja: 2021-06-11 15:00
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dwóch wniosków aplikacyjnych o dotację dla placówek szkolnych z terenu Gminy Cielądz w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddzialania XI.1.2 Kształcenie ogólne nr konkursu RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/21
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2020-12-10 godz. 14:05 do czwartek 2020-12-17 godz. 09:30
data zakończenia: poniedziałek 2020-12-21 godz. 15:05
Specyfikacja przewiduje Wizję lokalną w dniu 15.12.2020r. w godzinach 10.00 – 16.00
ostatnia aktualizacja: 2020-12-29 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2020-09-01 godz. 20:10 do wtorek 2020-09-15 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2020-09-18 godz. 16:00
Urząd Gminy w Cielądzu: Przebudowa drogi gminnej nr 113051E w miejscowości Komorów
ostatnia aktualizacja: 2020-12-17 21:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2020-11-18 godz. 19:00 do czwartek 2020-11-26 godz. 09:30
data zakończenia: wtorek 2020-12-08 godz. 14:00
Specyfikacja przewiduje Wizję lokalną w dniu 23.11.2020r. w godzinach 10.00 – 16.00
ostatnia aktualizacja: 2020-12-08 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2020-09-15 godz. 16:30 do wtorek 2020-09-29 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2020-11-17 godz. 23:00
ostatnia aktualizacja: 2020-11-17 23:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2020-09-15 godz. 12:25 do wtorek 2020-09-22 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2020-11-17 godz. 23:00
ostatnia aktualizacja: 2020-11-17 23:00
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: piątek 2020-10-02 godz. 21:00
Świadczenie usługi weterynaryjnych, polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt z terenu Gminy Cielądz w roku 2021-2022. Termin składania ofert: 30.09.2020r. godz. 9.00 do siedziby Zamawiającego
ostatnia aktualizacja: 2020-10-02 21:00
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: czwartek 2020-08-27 godz. 22:00
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cielądz w 2020roku” Termin i miejsce składania ofert: do dnia 24.08.2020 do godz. 09.00 do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz 59, 96-214 Cielądz, Sekretariat Termin otwarcia ofert: 24.08.2020r. o godz. 09.30
ostatnia aktualizacja: 2020-08-27 22:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2020-07-21 godz. 13:00 do wtorek 2020-07-28 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2020-08-05 godz. 16:20
ostatnia aktualizacja: 2020-08-12 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2020-07-01 godz. 22:00 do środa 2020-07-08 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2020-07-21 godz. 23:00
ostatnia aktualizacja: 2020-07-21 23:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2020-03-02 do piątek 2020-03-20 godz. 12:00
data zakończenia: poniedziałek 2020-03-23 godz. 16:00
ostatnia aktualizacja: 2020-04-22 16:00
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: wtorek 2020-01-21 godz. 20:00
ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie usługi – konserwacja, naprawa i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego, urządzeń elektrycznych na oczyszczalni i przepompowniach ścieków w Cielądzu oraz stacjach uzdatniania wody w gminie Cielądz. Zamówienie poniżej 30 000 Euro zgodnie z art. 4. pkt 8. Ustawy PZP z 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).  ...
ostatnia aktualizacja: 2020-01-21 20:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-12-04 godz. 23:10 do piątek 2019-12-20 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-12-27 godz. 15:00
Urząd Gminy w Cielądzu: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cielądz’’ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
ostatnia aktualizacja: 2020-01-10 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-10-07 godz. 14:25 do poniedziałek 2019-10-21 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-10-25 godz. 11:00
Urząd Gminy w Cielądzu: " Remont dróg gminnych- podbudowa betonowa" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przedmiotem inwestycji jest przebudowa 8 odcinków dróg gminnych, stanowiących dojazd do pól i siedlisk rolniczych na terenie Gminy Cielądz. Inwestycja obejmuje, roboty pomiarowe, mechaniczne wyrównanie terenu oraz zagęszczenie gruntu i ułożenie nowej warstwy podbudowy.
ostatnia aktualizacja: 2020-01-09 18:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-09-11 godz. 11:45 do wtorek 2019-09-24 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-10-11 godz. 12:00
Urząd Gminy w Cielądzu: ,, Przebudowa drogi gminnej nr 113061E w m. - Ossowice” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
ostatnia aktualizacja: 2020-01-09 17:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2019-08-30 do piątek 2019-09-20 godz. 14:00
data zakończenia: wtorek 2019-09-24 godz. 09:40
ostatnia aktualizacja: 2019-12-27 23:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2019-11-06 do piątek 2019-11-22 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2019-11-27 godz. 11:30
Urząd Gminy w Cielądzu: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cielądz’’
ostatnia aktualizacja: 2019-11-27 11:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2019-08-08 godz. 12:45 do piątek 2019-08-23 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-08-29 godz. 17:00
Ogłoszenie nr 584100-N-2019
ostatnia aktualizacja: 2019-08-29 17:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2019-07-01 godz. 11:10 do wtorek 2019-07-16 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-08-01 godz. 12:35
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
ostatnia aktualizacja: 2019-08-01 12:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-11-07 godz. 12:15 do wtorek 2018-11-20 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2018-11-21 godz. 22:00
ostatnia aktualizacja: 2018-11-21 22:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2018-09-21 godz. 19:40 do czwartek 2018-10-04 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-10-12 godz. 18:00
ostatnia aktualizacja: 2018-11-07 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2018-09-13 do poniedziałek 2018-09-24 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-09-25 godz. 10:35
Urząd Gminy w Cielądzu: Dostawa oleju lekkiego na potrzeby ogrzewania budynków Urzędu Gminy w Cielądzu, Szkoły Podstawowej w Sierzchowach oraz Szkoły Podstawowej w Cielądzu
ostatnia aktualizacja: 2018-10-24 12:00
licytacja elektroniczna
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania wniosków od wtorek 2018-10-02 do piątek 2018-10-12 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-10-18 godz. 09:00
ostatnia aktualizacja: 2018-10-18 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2018-05-25 godz. 09:35 do piątek 2018-06-08 godz. 10:30
data zakończenia: piątek 2018-06-22 godz. 15:00
Remont drogi gminnej nr 113412E w miejscowości Ossowice - odcinek 1 Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 113412E w miejscowości Ossowice na odcinku km 0+000 do km 0+235. Droga zlokalizowana jest na fragmencie działki nr ew. 356 obręb Ossowice. Odcinek przeznaczony do modernizacji ma 235 m. Niniejsza inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie...
ostatnia aktualizacja: 2018-07-07 12:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2018-06-04 godz. 13:55 do wtorek 2018-06-19 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-06-22 godz. 15:00
Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i modernizacji wybranych węzłów oczyszczalni ścieków oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Cielądz. Istniejąca oczyszczalnia posiada przepustowość Q śrd = 168 m 3 /d, Q hmax =21 m 3 /h. Zaproponowane rozwiązania techniczno-technologiczne powinny poprawić funkcjonalność, bezawaryjność i skuteczność...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-22 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2018-04-24 godz. 09:55 do poniedziałek 2018-05-14 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-06-04 godz. 13:00
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i modernizacji wybranych węzłów oczyszczalni ścieków oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Cielądz. Istniejąca oczyszczalnia posiadaprzepustowość Qśrd= 168 m3/d, Qhmax=21 m3/h. Zaproponowane rozwiązania technicznotechnologiczne powinny poprawić funkcjonalność, bezawaryjność i skuteczność oczyszczania...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-04 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2018-05-23 godz. 18:00 do poniedziałek 2018-06-04 godz. 10:30
data zakończenia: środa 2018-05-23 godz. 22:40
  Remont drogi gminnej w miejscowości Ossowice oraz remont placu przy strażnicy OSP w Cielądzu
ostatnia aktualizacja: 2018-05-23 22:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2018-04-05 godz. 14:45 do czwartek 2018-04-19 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-04-20 godz. 13:00
ostatnia aktualizacja: 2018-04-20 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2015-04-22 godz. 14:25 do poniedziałek 2015-05-04 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2015-05-05 godz. 10:00
ostatnia aktualizacja: 2015-05-05 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2014-11-28 godz. 14:50 do poniedziałek 2014-12-08 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2014-12-10 godz. 12:00
ostatnia aktualizacja: 2014-12-10 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2014-11-27 godz. 18:30 do piątek 2014-12-05 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2014-12-09 godz. 15:20
ostatnia aktualizacja: 2014-12-09 15:20
zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od wtorek 2014-09-23 godz. 08:50 do wtorek 2014-09-30 godz. 12:00
zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od wtorek 2014-09-23 godz. 08:30 do wtorek 2014-09-30 godz. 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2014-08-04 godz. 20:20 do wtorek 2014-08-19 godz. 09:00 piątek 2014-08-22 godz. 09:00 środa 2014-08-27 godz. 09:00 czwartek 2014-08-28 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2014-09-03 godz. 15:00
ostatnia aktualizacja: 2014-09-03 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od środa 2014-07-16 godz. 15:35 do czwartek 2014-07-31 godz. 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2014-04-07 godz. 16:20 do wtorek 2014-04-15 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2014-07-02 godz. 14:20
ostatnia aktualizacja: 2014-07-02 14:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2014-06-06 godz. 09:45 do poniedziałek 2014-06-23 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2014-06-26 godz. 15:40
ostatnia aktualizacja: 2014-06-26 15:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2014-06-09 godz. 14:10 do wtorek 2014-06-24 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2014-06-26 godz. 15:35
ostatnia aktualizacja: 2014-06-26 15:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2014-05-28 godz. 15:45 do piątek 2014-06-06 godz. 09:00 czwartek 2014-06-12 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2014-06-24 godz. 12:50
ostatnia aktualizacja: 2014-06-24 12:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2014-05-07 godz. 14:05 do piątek 2014-05-16 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2014-06-05 godz. 07:55
ostatnia aktualizacja: 2014-06-05 07:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2014-04-30 godz. 15:40 do czwartek 2014-05-15 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2014-05-28 godz. 14:15
ostatnia aktualizacja: 2014-05-28 14:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2014-04-29 godz. 21:55 do środa 2014-05-14 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2014-05-28 godz. 14:10
ostatnia aktualizacja: 2014-05-28 14:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2014-05-15 godz. 23:20 do piątek 2014-05-23 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2014-05-23 godz. 14:45
ostatnia aktualizacja: 2014-05-23 14:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2014-05-15 godz. 23:15 do piątek 2014-05-23 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2014-05-23 godz. 14:00
ostatnia aktualizacja: 2014-05-23 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2013-09-20 godz. 21:20 do poniedziałek 2013-10-07 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2013-10-18 godz. 08:05
ostatnia aktualizacja: 2014-04-22 13:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2014-04-07 do wtorek 2014-04-15 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2014-04-16 godz. 20:00
ostatnia aktualizacja: 2014-04-16 20:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2014-02-20 godz. 20:45 do piątek 2014-02-28 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2014-03-11 godz. 17:25
ostatnia aktualizacja: 2014-03-11 17:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2014-02-20 godz. 20:30 do piątek 2014-02-28 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2014-03-11 godz. 17:15
ostatnia aktualizacja: 2014-03-11 17:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2014-01-14 godz. 19:05 do środa 2014-01-22 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2014-01-22 godz. 14:40
ostatnia aktualizacja: 2014-01-22 14:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2013-12-03 godz. 15:55 do środa 2013-12-11 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2013-12-12 godz. 11:15
ostatnia aktualizacja: 2013-12-20 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2013-09-20 godz. 20:50 do poniedziałek 2013-10-07 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2013-10-18 godz. 08:05
ostatnia aktualizacja: 2013-10-18 08:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2013-09-12 godz. 15:45 do piątek 2013-09-20 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2013-10-04 godz. 13:00
ostatnia aktualizacja: 2013-10-04 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2013-08-01 godz. 16:10 do piątek 2013-08-16 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2013-09-20 godz. 19:55
ostatnia aktualizacja: 2013-09-20 19:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2013-08-01 godz. 15:50 do piątek 2013-08-16 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2013-09-20 godz. 19:55
ostatnia aktualizacja: 2013-09-20 19:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2013-08-13 godz. 14:25 do środa 2013-08-28 godz. 09:00
data zakończenia: poniedziałek 2013-09-02 godz. 15:40
Cielądz: Remont drogi gminnej Cielądz - Ossowice Numer ogłoszenia: 161391 - 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Cielądzu , 96-214 Cielądz, woj. łódzkie, tel. 046 8152429, faks 046...
ostatnia aktualizacja: 2013-09-02 15:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2013-06-21 godz. 14:25 do wtorek 2013-07-02 godz. 14:00
data zakończenia: poniedziałek 2013-07-22 godz. 15:01
ostatnia aktualizacja: 2013-07-22 15:01
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2013-06-04 godz. 15:50 do piątek 2013-06-14 godz. 14:00
data zakończenia: wtorek 2013-06-18 godz. 09:05
ostatnia aktualizacja: 2013-06-18 09:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2013-05-14 godz. 14:30 do środa 2013-05-22 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2013-05-23 godz. 08:00
ostatnia aktualizacja: 2013-05-23 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2013-04-24 godz. 17:15 do środa 2013-05-15 godz. 09:00
data zakończenia: poniedziałek 2013-05-20 godz. 13:00
ostatnia aktualizacja: 2013-05-20 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2013-03-27 godz. 16:35 do poniedziałek 2013-04-15 godz. 09:00 środa 2013-04-17 godz. 09:00
data zakończenia: poniedziałek 2013-04-22 godz. 16:00
ostatnia aktualizacja: 2013-05-20 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2012-11-20 godz. 15:20 do poniedziałek 2012-12-03 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2012-12-04 godz. 11:10
ostatnia aktualizacja: 2012-12-04 11:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2012-11-09 godz. 08:00 do poniedziałek 2012-11-19 godz. 09:00
data zakończenia: poniedziałek 2012-11-19 godz. 15:15
ostatnia aktualizacja: 2012-11-19 15:15
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: wtorek 2012-11-13 godz. 13:40
ostatnia aktualizacja: 2012-11-13 13:40
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: wtorek 2012-11-13 godz. 12:45
ostatnia aktualizacja: 2012-11-13 12:45
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: wtorek 2012-11-13 godz. 12:35
ostatnia aktualizacja: 2012-11-13 12:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2012-10-12 godz. 15:30 do piątek 2012-10-26 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2012-10-26 godz. 16:00
ostatnia aktualizacja: 2012-10-26 16:00
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: poniedziałek 2012-10-22 godz. 15:10
ostatnia aktualizacja: 2012-10-22 15:10
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: poniedziałek 2012-10-22 godz. 15:05
ostatnia aktualizacja: 2012-10-22 15:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2012-07-19 godz. 15:00 do wtorek 2012-08-07 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2012-08-08 godz. 14:00
ostatnia aktualizacja: 2012-08-08 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od środa 2014-12-31 godz. 14:40 do poniedziałek 2015-01-12 godz. 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od wtorek 2014-04-29 godz. 22:25 do środa 2014-05-14 godz. 10:00
ostatnia aktualizacja: 2014-05-28 14:15

Urząd Gminy w Cielądzu

Cielądz 59

96-214 Cielądz

NIP: 835-10-33-609

REGON: 000535451

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

25 9291 0001 0064 5126 2000 0120

 

Dane kontaktowe

Tel.: (46) 815-24-29

e-mail: urzad@cieladz.pl

              usc@cieladz.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 849498
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-05-27 09:47

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl