Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na 2023r.

 • opublikował: Wioleta Strulak
  data publikacji: 2023-03-06 11:56

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2023

 • opublikował: Wioleta Strulak
  data publikacji: 2023-03-06 12:07
 • opublikował: Wioleta Strulak
  data publikacji: 2023-03-06 12:06

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2023

 • opublikował: Wioleta Strulak
  data publikacji: 2023-03-06 12:10
 • opublikował: Wioleta Strulak
  data publikacji: 2023-03-06 12:10
 • zmodyfikował: Wioleta Strulak
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-06 12:11

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w rok 2023

 • opublikował: Wioleta Strulak
  data publikacji: 2023-03-06 12:09
 • opublikował: Wioleta Strulak
  data publikacji: 2023-03-06 12:09

Zarządzenie 17/2023

 • opublikował: Wioleta Strulak
  data publikacji: 2023-03-06 12:13
 • opublikował: Wioleta Strulak
  data publikacji: 2023-03-06 12:13
 • opublikował: Wioleta Strulak
  data publikacji: 2023-03-06 12:13

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

 • opublikował: Wioleta Strulak
  data publikacji: 2023-03-06 12:04
 • opublikował: Wioleta Strulak
  data publikacji: 2023-03-06 12:04

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej na 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, rodziny macierzyństwa (...)

 • data wytworzenia: 2023-02-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-10 17:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-10 17:56

Zarządzenie Nr 76.2022 Wójta Gminy Cielądz z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

 • data wytworzenia: 2022-09-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-28 14:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-28 14:04

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dziofalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2022

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-11 17:39

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2022

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-10 16:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-10 16:32

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-14 12:46

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej w roku 2022

 • autor informacji: Ad
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-30 20:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-30 20:50

1. Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w rok 2022

 • data wytworzenia: 2021-12-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-17 18:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-17 18:01

Zarządzenie Nr 88/ 2021Wójta Gminy Cielądz z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, szerzenia kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2022

 • data wytworzenia: 2021-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-08 20:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-08 20:59

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2022

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-08 20:51
 • data wytworzenia: 2021-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-08 20:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-08 20:59

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2022

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-08 20:48
 • data wytworzenia: 2021-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-08 20:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-08 20:50

Program współpracy Gminy Cielądz na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • opublikował: Bogusława Kobacka
  data publikacji: 2021-12-02 09:10
 • opublikował: Bogusława Kobacka
  data publikacji: 2021-12-02 09:10

Sprawozdanie z konsultacji społecznych rocznego Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-11-26 21:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-11-26 21:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-11-26 21:44
 • autor informacji: Administrator
  data wytworzenia: 2021-11-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-11-26 21:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-26 21:47

Zarządzenie Wójta Gminy Cielądz w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno ści pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-30 13:11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-30 13:11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-30 13:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-30 13:10

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CIELĄDZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-28 23:54

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021

 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2021-03-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-16 16:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-16 16:57

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert no realizację zadania publicznego w zakresie działalności no rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2021

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-25 12:35
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-25 12:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 12:35

otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w rok 2021.

 • autor informacji: Król Piotr
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-19 12:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-19 12:42

otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2021

 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-27 22:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 22:36

otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021.

 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-27 22:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 22:37

Program na rok 2021 współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotamt o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2021-01-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-26 20:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-26 20:31

Odwołanie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-04 17:38

otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w rok 2021.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-11 13:04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-11 13:04
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2020-12-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-11 13:03

Program na rok 2021 współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotamt o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2020-12-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-09 19:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-09 19:05

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-08 12:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-08 12:17
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2020-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-08 12:15

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2021

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-08 12:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-08 12:17
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2020-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-08 12:14

Zarządzenie Nr 73/ 2020 Wójta Gminy Cielądz z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, szerzenia kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2021.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-07 10:18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-07 10:18
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2020-12-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-07 10:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-07 10:20

Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w celu opiniowanie ofert w konkursach na realizacje zadań publicznych w roku 2021

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-25 13:04
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2020-11-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-25 13:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-25 13:05

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej na rok 2021

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-13 09:35
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-13 09:36
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2020-10-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-13 09:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-13 09:38

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-12 10:21
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2020-10-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-12 10:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-12 10:24

Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na rok 2021

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-15 09:24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-15 09:24
 • data wytworzenia: 2020-09-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-15 09:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-15 09:25

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. u st. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego za rok 2019.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-08 10:18
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2020-06-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-08 10:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-08 10:19

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020.

 • autor informacji: Król Piotr
  data wytworzenia: 2020-01-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-09 16:43
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-09 16:43

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-07 20:29
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2020-01-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-07 20:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 20:30

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2020

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-02 19:14
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2020-01-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-02 19:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-02 19:15

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-13 21:56
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-13 21:56
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2019-12-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-13 21:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-13 21:59

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-09 17:37
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-09 17:37
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2019-12-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-09 17:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-09 17:38

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2020

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-02 08:56
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-02 08:56
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2019-12-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-02 08:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-02 08:57

Program współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020

 • autor informacji: Król Piotr
  data wytworzenia: 2019-11-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-26 18:07
 • autor informacji: Król Piotr
  data wytworzenia: 2019-11-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-26 18:07
 • autor informacji: Król Piotr
  data wytworzenia: 2019-11-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-26 17:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 18:08

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-21 16:00
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-21 16:00
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2019-11-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-21 15:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-21 16:02

Informacja o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2020.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-04 11:49
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2019-11-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-04 08:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-04 11:50

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-30 10:58
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-30 10:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-30 11:01

Zaproszenie Wójta Gminy Cielądz do zgłaszania kandydatów na członków Komisji konkursowej do oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-21 16:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-21 16:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-21 16:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-21 16:42
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2019-10-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-21 16:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-21 16:44

Konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Cielądz w sprawie programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-04 14:54
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-04 14:55
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-04 14:55
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2019-10-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-04 14:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-04 14:56

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018. Oraz przesłanego sprawozdania.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-30 14:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-30 14:57

Ogłoszenie wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-11 12:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-11 12:23

Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. ,, Prowadzenie zajęć szkoleniowych z osobami dorosłymi i młodzieżą z terenu Gminy Cielądz w dziedzinie piłki nożnej w miejscowości Grabice oraz udział tych grup w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowej

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-05 11:02
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2019-04-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-05 11:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 11:03

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-15 14:27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-20 19:37
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-15 14:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-15 14:28

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Tytuł zadania: Prowadzenie zajęć szkoleniowych z osobami dorosłymi i młodzieżą z terenu Gminy Cielądz w dziedzinie piłki nożnej w miejscowości Grabice oraz udział tych grup w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowej.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-11 10:49
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-11 10:49
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-11 10:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-11 10:51

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019. Szerzenie i promocja dorobku ludowego mieszkańców gminy, poprzez udział zespołów ludowych działających na terenie gminy , w minimum 3 imprezach artystycznych o zasięgu lokalnym lub regionalnym

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-28 12:55
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-28 12:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-28 13:01

Ogłoszenie wyników I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.,, Prowadzenie zajęć szkoleniowych z osobami dorosłymi i młodzieżą z terenu gminy Cielądz w dziedzinie piłki nożnej w miejscowości Cielądz oraz udział tych grup w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowej’’

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-26 11:33
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2019-02-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-26 11:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-26 11:35

I otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2019-02-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-01 09:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-01 09:25

I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-31 12:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-31 12:07

Informacja o wynikach naboru na członków Komisji konkursowej do opiniowa ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-27 10:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-27 10:16
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2018-11-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-27 10:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-27 10:25

Zgłaszanie kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na zadania publiczne w roku 2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-14 18:18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-14 18:18
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-14 18:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-14 18:19

Ogłoszenie wyników I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. ,, Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 50 dzieci z rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Cielądz z okazji Mikołajek w dniu 9 grudnia 2018r. w miejscowości Cielądz’’

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-26 09:29
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2018-10-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-26 09:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-26 09:30

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-10 10:07
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-10 10:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-10 10:08

I otwarty konkurs na wsparcie zadania publicznego pt. ,,Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 50 dzieci z rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Cielądz z okazji Mikołajek w dniu 9 grudnia 2018r w miejscowości Cielądz’’

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-01 10:53
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-01 10:56
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2018-10-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-01 10:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-01 10:58

Współpraca Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-04 09:07

Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego pt. Przedstawienie jednolitej oferty obejmującej promocję , oprawę artystyczną i prezentacje potraw regionalnych podczas Festynu wiejskiego w miejscowości Sierzchowy w dniu 24 czerwca 2018r

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-15 11:02
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2018-05-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-15 11:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-15 11:03

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-27 16:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-27 16:01

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Pt. Przedstawienie jednolitej oferty obejmującej promocję, oprawę artystyczna i prezentacje potraw regionalnych podczas Festynu wiejskiego w miejscowości Sierzchowy w dniu 24 czerwca 2018r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-20 21:16

Ogłoszenie wyników II otwartego Konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. Wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu gminy Cielądz , poprzez zapewnienie zabiegów w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej osoby korzystającej z rehabilitacji dla 3 osób

 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2018-03-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-01 15:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-02 15:31

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. ,, Wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu Gminy Cielądz, poprzez zapewnienie zabiegów w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej osoby korzystającej z rehabilitacji w miejscu zamieszkania dla 3 osób’’

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-01 15:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 15:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-01 22:49
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2018-02-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-01 15:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 15:13

Ogłoszenie wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-10 20:59
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-10 20:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-10 20:59

2. Ogłoszenie wyników 1 otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2018r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2018-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-04 16:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-04 16:15

1. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2018r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-04 16:13
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2018-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-04 16:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-04 16:13

1. Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2018.

 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2017-12-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-19 16:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-19 16:30

Ogłoszenie I konkursu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018

autor informacji: Piotr Król                                  opublikował: Administrator systemu
data wytworzenia: 2017-12-15                            data publikacji: 2017-12-15 22:03

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadnia publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-08 20:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-08 20:14
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2017-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-08 20:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-12 03:44

Otwarty Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-05 12:19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-05 12:20
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2017-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-05 12:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-05 12:20

Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-05 11:58
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2017-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-05 11:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-05 11:59

Program współpracy na rok 2018 Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-05 12:30
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2017-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-05 12:28

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. ,,Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 50 dzieci z rodzin wielodzietnych z terenu gminy Cielądz z okazji Mikołajek w dniu 3 grudnia 2017 w miejscowości Cielądz’’

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 14:10
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2017-11-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 14:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-06 14:10

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2017 pt.  ,,Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 50 dzieci z rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Cielądz z okazji Mikołajek w dniu 3 grudnia 2017r. w miejscowości Cielądz’’.

 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2017-10-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-12 12:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-12 12:47
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-12 12:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-12 12:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-12 12:47

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Cielądz w sprawie przyjęcia na rok 2018 Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne  projektu Uchwały Rady Gminy Cielądz w sprawie przyjęcia na rok 2018 Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-02 10:18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-02 10:20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-02 10:19

Ogłoszenie wyników III otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego pt. Przedstawienie jednolitej oferty obejmującej promocje, oprawę artystyczna i prezentacje potraw regionalnych podczas Festynu wiejskiego w miejscowości Sierzchowy w dniu 25 czerwca 2017r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-22 12:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-22 12:51

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-02 09:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-02 09:28

III otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacja zadania publicznego w roku 2017 w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Przedstawienie jednolitej oferty obejmującej promocje , oprawę artystyczną i prezentacje potraw regionalnych podczas Festynu wiejskiego w miejscowości Sierzchowy w dniu 25 czerwca 2017r

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-27 12:30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-27 12:30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-27 12:29

Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017 pt. ,, Szerzenie i promocja dorobku ludowego mieszkańców gminy , poprzez udział zespołów działających na terenie gminy w minimum 3 imprezach artystycznych o zasięgu lokalnym lub regionalnym’’

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-09 10:50
 • autor informacji: Król Piotr
  data wytworzenia: 2017-01-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-09 10:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-09 10:52

Ogłoszenie wyników I konkursu ofert w zakresie szerzenia kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. ,, Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w zakresie edukacji muzycznej’’

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-05 14:55
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2017-01-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-05 14:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-05 14:56

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-03 20:00
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2017-01-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-03 20:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-03 20:02

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ukończenia 25 roku życia z terenu gminy Cielądz, poprzez zapewnienie zabiegów w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej osoby korzystającej z rehabilitacji dla 5 osób.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-02 09:41
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2017-01-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-02 09:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-02 09:43

ogłoszenie: II otwarty konkurs w zakresie szerzenia kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017 pt. ,, Szerzenie i promocja dorobku ludowego mieszkańców gminy, poprzez udział zespołów działających na terenie gminy, w minimum 3 imprezach artystycznych o zasięgu lokalnym lub regionalnym’’

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-12 08:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-12 08:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-12 08:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-12 08:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-12 08:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-12 08:45

Ogłoszenie I konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017rok

 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-09 13:32
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-09 13:32
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-09 13:32
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-09 13:30

Program współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art., 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-09 08:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-09 08:28

 

autor informacji: opublikował:
Piotr Król Administrator systemu
data wytworzenia: 2016-12-08 data publikacji: 2016-12-08

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-07 13:41
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-07 13:41
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-07 13:41
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-19 20:08
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-07 13:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-07 13:57

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. ,, Wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ukończenia 25 roku życia z terenu gminy Cielądz, poprzez zapewnienie zabiegów w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej osoby korzystającej z rehabilitacji dla 5 osób’’

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-05 14:52
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-05 14:52
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-05 14:52
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-05 14:52
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2016-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-05 11:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-05 14:55

Zarządzenie Wójta Gminy Cielądz Nr 77.16 z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-02 19:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-02 19:50

. Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach na realizacje zadań publicznych w roku 2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-07 12:56
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-07 12:55

Ogłoszenia o otwartym I konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pt. ,, Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 50 dzieci z rodzin wielodzietnych z terenu gminy Cielądz z okazji Mikołajek w dniu 4 grudnia 2016r. w miejscowości Cielądz’’.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-10 13:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-10 13:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-10 13:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-10 13:15
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2016-10-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-10 13:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-10 13:13

Ogłoszenie wyników III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Przedstawienie jednolitej oferty obejmującej promocje, oprawę artystyczną i prezentacje potraw regionalnych podczas Festynu wiejskiego w miejscowości Sierzchowy w dniu 26 czerwca 2016r

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-24 09:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-24 09:50

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działałności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-20 12:13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-20 12:12

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Przedstawienie jednolitej oferty obejmującej promocję, oprawę artystyczna i prezentacje potraw regionalnych podczas Festynu wiejskiego w miejscowości Sierzchowy w dniu 26. Czerwca 2016r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-22 09:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-22 09:28
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-22 09:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-22 09:32

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016r. pt. Szerzenie i promocja dorobku ludowego mieszkańców gminy, poprzez udział zespołów działających na terenie gminy w minimum 3 imprezach artystycznych o zasięgu lokalnym lub regionalnym

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-18 23:59
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2016-01-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-05 17:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-08 12:24
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2016-01-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-08 13:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-08 13:15
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2015-12-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-18 23:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-19 00:03

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach na zadania publiczne na rok 2016

 • opublikował: Artur Wąsiewicz
  data publikacji: 2015-12-15 22:19
 • opublikował: Artur Wąsiewicz
  data publikacji: 2015-12-15 22:19
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Artur Wąsiewicz
  data publikacji: 2015-12-15 22:18
 • zmodyfikował: Artur Wąsiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 22:19

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016 pt. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w zakresie edukacji muzycznej

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-10 23:06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-10 23:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-10 23:06

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2016

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-09 17:39
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-09 17:39
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2016-01-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-08 13:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-08 13:19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-09 17:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-09 17:39

Program współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-08 22:37

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016'

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 09:55
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 09:54

Wyniki I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. ,, Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 50 dzieci z rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Cielądz z okazji Mikołajek w dniu 6 grudnia 2015r. w miejscowości Cielądz'' oraz dołączonej informacji o wynikach konkursu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-12 09:35
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-12 09:34

Zarządzenie oraz program współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-05 15:05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-05 15:05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-05 15:05

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dzieci na rok 2015

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-15 10:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-15 10:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-15 10:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-15 10:15

IV Otwarty Konkurs ofert w zakresie szerzenia kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2015r

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-08 09:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-08 09:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-09 06:50
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-08 09:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-08 09:51

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-24 12:43
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-24 12:42

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2015

 • opublikował: Artur Wąsiewicz
  data publikacji: 2015-04-08 14:28
 • opublikował: Artur Wąsiewicz
  data publikacji: 2015-04-08 14:28
 • opublikował: Artur Wąsiewicz
  data publikacji: 2015-04-08 14:27

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki ...

 • opublikował: Artur Wąsiewicz
  data publikacji: 2015-01-21 18:22
 • opublikował: Artur Wąsiewicz
  data publikacji: 2015-01-21 18:20

Pożytek Publiczny

 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2015-01-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-12 09:28
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2015-01-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 15:34
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-30 09:34
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2014-12-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-17 08:59
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2014-12-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-15 12:14
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2014-12-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-09 11:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-09 12:44
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2014-12-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-09 11:08
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2014-12-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-09 11:04
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2014-11-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-27 09:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-27 09:02
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2014-11-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-27 08:59
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2014-11-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-27 09:00
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2014-03-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-27 14:33
 • autor informacji: Piotr Libera
  data wytworzenia: 2014-01-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-21 15:58
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2014-01-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-13 12:25
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2014-01-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-10 12:05
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2013-12-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-17 14:25
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2013-11-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-27 09:14
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2013-11-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-18 09:11
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2013-11-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-11-18 09:22
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2013-10-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-17 09:59
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2013-10-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-17 09:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-18 09:18
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2013-03-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-02 09:07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-02 09:03

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2013

 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2013-04-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-05 15:02
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2013.03.18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-18 16:04
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2013.03.18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-18 16:03
 • autor informacji: Król Piotr
  data wytworzenia: 2013.03.04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-04 09:07
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2013.02.18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-18 11:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-18 11:45
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2013.01.31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-31 08:56
 • autor informacji: Piotr Libera
  data wytworzenia: 2013.01.31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-31 08:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-31 09:38

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2013

 • autor informacji: Piotr Libera
  data wytworzenia: 2013.01.31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-31 09:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-31 09:51
 • autor informacji: Król Piotr
  data wytworzenia: 2013.01.25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-25 15:24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-25 15:22

Uchwała Nr XXVI/118/2012 Rady Gminy Cielądz z dnia 26 listopada 2012

 • autor informacji: Piotr Libera
  data wytworzenia: 2012.12.17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-17 08:55

Wyniki z konsultacji społecznych

 • autor informacji: Piotr Libera
  data wytworzenia: 2012.11.05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 13:14
 • autor informacji: Piotr Libera
  data wytworzenia: 2012.11.05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-05 13:13
 • autor informacji: Piotr Libera
  data wytworzenia: 2012.10.12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-12 09:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-12 09:59
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-12 09:04

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielądzu

2 lipca 2017 obchodziliśmy 100-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielądzu. W związku z rocznicą odbyl się szereg wydarzeń upamiętniających ten okrągły jubileusz. Poniżej znajdą Państwo fotografie wykonane podczas obchodów rocznicowych oraz następującej po nich części rozrywkowej.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-12 13:34

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. ,, Wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu Gminy Cielądz, poprzez zapewnienie zabiegów w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej osoby korzystającej z rehabilitacji w miejscu zamieszkania dla 3 osób’’

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-01 15:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 15:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-01 22:49
 • autor informacji: Piotr Król
  data wytworzenia: 2018-02-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-01 15:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 15:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 64074
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2023-03-06 12:13

Urząd Gminy w Cielądzu

Cielądz 59

96-214 Cielądz

NIP: 835-10-33-609

REGON: 000535451

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

25 9291 0001 0064 5126 2000 0120

 

Dane kontaktowe

Tel.: (46) 815-24-29

e-mail: urzad@cieladz.pl

              usc@cieladz.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 978519
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2023-03-24 14:29

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl