Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Interpelacje i zapytania Radnych Gminy Cielądz - VIII kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   w sprawach dotyczących Gminy, Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Wójta Gminy Cielądz.

 Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się  w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

Poniżej publikowana jest treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi.

W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań lub odpowiedzi występują informacje wymagające dokonania wyłączeń jawności dokonuje się ich wyłączenia, podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia, a jeżeli dotyczy – nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-01-03 13:29

Imię i nazwisko

radnego

Interpelacja w sprawie                     

Data

otrzymania 

Treść interpelacji

Odpowiedź na

interpelację

Jadwiga Mantorska Interpelacja w sprawie braku złożenia przez Urząd Gminy w Cielądzu wniosku o dofinansowanie na rozwój gminnej infrastuktury drogowej 28.12.2018 odwzorowanie cyfrowe (PDF)  
         

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-01-03 13:35
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-01-03 13:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4715
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-03 13:48

Urząd Gminy w Cielądzu

Cielądz 59

96-214 Cielądz

NIP: 835-10-33-609

REGON: 000535451

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

25 9291 0001 0064 5126 2000 0120

 

Dane kontaktowe

Tel.: (46) 815-24-29

e-mail: urzad@cieladz.pl

              usc@cieladz.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 978554
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2023-03-24 14:29

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl