Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Ankieta

Czy segreguje Pani/Pan śmieci?
oddane głosy: 212

Nawigacja

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:

Wszczęte postępowania

Odnaleziono pozycji: 70

tryb podstawowy bez negocjacji
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2022-01-19 godz. 13:35 do czwartek 2022-01-27 godz. 09:00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości do 130 000 litrów na potrzeby ogrzewania budynków Urzędu Gminy w Cielądzu, Szkoły Podstawowej w Cielądzu oraz Szkoły Podstawowej w Sierzchowach.
ostatnia aktualizacja: 2022-01-27 11:25
zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2022-01-05 godz. 13:15 do wtorek 2022-01-11 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2022-01-11 godz. 15:00
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Gminy Cielądz oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w 2022 roku
ostatnia aktualizacja: 2022-01-11 15:00
zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2021-12-22 godz. 11:25 do środa 2021-12-29 godz. 13:00
data zakończenia: czwartek 2021-12-30 godz. 12:41
ostatnia aktualizacja: 2021-12-30 12:41
zamówienie z wolnej ręki
status postępowania: wszczęty
Termin składania ofert: 04.10.2021r. o godz. 11:00. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Cielądzu, Cielądz 59, 96-214 Cielądz, pokój sekretariat, do dnia 04.10.2021 r. do godz. 11:00 , lub wysłać poczta na w/w adres.
ostatnia aktualizacja: 2021-10-13 14:00
tryb podstawowy bez negocjacji
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2021-09-23 do piątek 2021-10-08 godz. 11:00
data zakończenia: piątek 2021-10-15 godz. 10:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2021, poz. 1129) oraz aktów wykonawczych do ustawy. Pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 113063E w miejscowości Niemgłowy ”   Or.SO.2714.7.2021 ID postepowania:...
ostatnia aktualizacja: 2021-11-25 18:00
zamówienie z wolnej ręki
status postępowania: wszczęty
Remont drogi gminnej nr 116105E w m. Mała Wieś – powierzchniowe utrwalenie
ostatnia aktualizacja: 2021-10-01 16:00
tryb podstawowy bez negocjacji
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2021-07-30 godz. 12:10 do piątek 2021-08-13 godz. 11:00
data zakończenia: poniedziałek 2021-08-23 godz. 16:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2021, poz. 1129) oraz aktów wykonawczych do ustawy. Pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 113064E w miejscowości Cielądz ”   Or.SO.2714.6.2021   ID postepowania:...
ostatnia aktualizacja: 2021-11-25 18:00
tryb podstawowy bez negocjacji
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2021-07-16 godz. 15:25 do piątek 2021-07-30 godz. 12:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2021, poz. 1129) oraz aktów wykonawczych do ustawy. Pn. „Termomodernizacja i dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach do potrzeb osób niepełnosprawnych – IV”...
ostatnia aktualizacja: 2021-08-20 15:35
tryb podstawowy bez negocjacji
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2021-07-06 godz. 14:10 do wtorek 2021-07-20 godz. 11:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy. Pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki – Kuczyzna Or.SO.2714.3.2021 ID postepowania:...
ostatnia aktualizacja: 2021-11-25 18:00
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dwóch wniosków aplikacyjnych o dotację dla placówek szkolnych z terenu Gminy Cielądz w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddzialania XI.1.2 Kształcenie ogólne nr konkursu RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/21
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
data zakończenia: środa 2021-01-27
Termin składania ofert upływa w dniu 26.01.2020 r. o godz. 10:00
ostatnia aktualizacja: 2021-01-27 00:00
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
data zakończenia: piątek 2020-10-02 godz. 21:00
Świadczenie usługi weterynaryjnych, polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt z terenu Gminy Cielądz w roku 2021-2022. Termin składania ofert: 30.09.2020r. godz. 9.00 do siedziby Zamawiającego
ostatnia aktualizacja: 2020-10-02 21:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2020-09-01 godz. 20:10 do wtorek 2020-09-15 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2020-09-18 godz. 16:00
Urząd Gminy w Cielądzu: Przebudowa drogi gminnej nr 113051E w miejscowości Komorów
ostatnia aktualizacja: 2020-12-17 21:00
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
data zakończenia: czwartek 2020-08-27 godz. 22:00
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cielądz w 2020roku” Termin i miejsce składania ofert: do dnia 24.08.2020 do godz. 09.00 do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz 59, 96-214 Cielądz, Sekretariat Termin otwarcia ofert: 24.08.2020r. o godz. 09.30
ostatnia aktualizacja: 2020-08-27 22:00
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
data zakończenia: poniedziałek 2020-06-15 godz. 12:00
ostatnia aktualizacja: 2020-06-15 12:00
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
data zakończenia: piątek 2020-01-17 godz. 22:00
Zamawiający: Gmina Cielądz, Cielądz 59, 96-214 Cielądz Adres poczty elektronicznej: urzad@cieladz.pl Strona internetowa: www.cieladz.pl Numer tel., faksu: (46) 815 24 29, (46) 815 23 52   zaprasza do złożenia ofert na: „Zakup i dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Cielądzu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w 2020r.-2021r.”...
ostatnia aktualizacja: 2020-01-17 22:00
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
data zakończenia: wtorek 2020-01-21 godz. 20:00
ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie usługi – konserwacja, naprawa i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego, urządzeń elektrycznych na oczyszczalni i przepompowniach ścieków w Cielądzu oraz stacjach uzdatniania wody w gminie Cielądz. Zamówienie poniżej 30 000 Euro zgodnie z art. 4. pkt 8. Ustawy PZP z 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).  ...
ostatnia aktualizacja: 2020-01-21 20:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2019-12-04 godz. 23:10 do piątek 2019-12-20 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-12-27 godz. 15:00
Urząd Gminy w Cielądzu: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cielądz’’ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
ostatnia aktualizacja: 2020-01-10 15:00
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2019-04-10 do czwartek 2019-04-25 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-05-07 godz. 19:00
,, Przebudowa drogi gminnej nr 113053E Cielądz-Ossowice”
ostatnia aktualizacja: 2019-05-07 19:00
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
Urząd Gminy w Cielądzu zaprasza do składania ofert w postępowaniu " Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Gminy Cielądz w latach 2019-2020 " Szczegóły  w załączniku Termin składania ofert 22.01.2019 r. do godz. 10:00
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
data zakończenia: poniedziałek 2018-10-29 godz. 16:00
Termin składania ofert: do 29.10.2018 godz. 10:00
ostatnia aktualizacja: 2018-10-29 16:00
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
data zakończenia: poniedziałek 2018-10-15 godz. 09:25
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej w Cielądzu.
ostatnia aktualizacja: 2018-10-15 09:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-06-26 godz. 18:30 do środa 2018-07-04 godz. 10:00
Ogłoszenie nr 579068-N-2018 z dnia 2018-06-26 r. (wg BZP) Urząd Gminy w Cielądzu: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 551.668,73 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
ostatnia aktualizacja: 2018-07-06 13:00
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
data zakończenia: piątek 2018-06-22 godz. 15:00
Zakup i dostarczenie kosiarki samojezdnej z koszem w ilości 1 szt.
ostatnia aktualizacja: 2018-06-22 15:00
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
data zakończenia: środa 2018-06-27 godz. 11:00
ZAPYTANIE OFERTOWE Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający :Urząd Gminy w Cielądzu, NIP:835-10-33-609 - reprezentowany przez wójta Pawła Królaka -zaprasza do złożenia ofert na: „USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-27 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-03-09 godz. 12:25 do poniedziałek 2018-03-26 godz. 10:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2018-02-15 godz. 15:15 do poniedziałek 2018-03-05 godz. 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-02-07 godz. 13:30 do wtorek 2018-02-27 godz. 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-01-12 godz. 11:25 do piątek 2018-01-26 godz. 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2017-12-20 godz. 14:50 do czwartek 2018-01-11 godz. 10:00
zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2017-12-06 godz. 11:55 do czwartek 2017-12-14 godz. 12:30
zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-11-20 godz. 15:15 do wtorek 2017-11-28 godz. 11:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2017-10-26 godz. 13:35 do poniedziałek 2017-11-06 godz. 11:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-10-17 godz. 15:20 do wtorek 2017-10-31 godz. 11:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2017-10-11 godz. 15:15 do środa 2017-10-25 godz. 11:30
zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2017-09-20 godz. 09:55 do środa 2017-09-27 godz. 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2017-09-08 godz. 14:55 do piątek 2017-09-22 godz. 10:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2017-08-30 godz. 15:30 do środa 2017-09-13 godz. 10:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-08-08 do czwartek 2017-08-24 godz. 10:30
zamówienie z wolnej ręki
status postępowania: wszczęty
Zapytanie ofertowe na "USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CIELĄDZ W 2017 ROKU"
zamówienie z wolnej ręki
status postępowania: wszczęty
Dostawa narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do wyposażenia pracowni szkolnych w Gminie Cielądz
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2016-12-02 godz. 14:15 do piątek 2016-12-16 godz. 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2016-10-04 godz. 14:00 do środa 2016-10-19 godz. 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2016-09-16 godz. 16:05 do piątek 2016-09-30 godz. 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2016-09-06 godz. 10:30 do wtorek 2016-09-20
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2016-04-13 godz. 14:45 do piątek 2016-04-29 godz. 10:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2016-04-06 godz. 12:00 do czwartek 2016-04-21 godz. 10:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2015-12-02 godz. 14:30 do środa 2015-12-16 godz. 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2015-10-20 godz. 14:25 do wtorek 2015-11-03 godz. 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2015-10-05 godz. 14:50 do poniedziałek 2015-10-19 godz. 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2015-06-10 godz. 11:05 do piątek 2015-06-19 godz. 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2015-05-28 godz. 09:20 do poniedziałek 2015-06-08 godz. 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2015-05-20 godz. 13:40 do poniedziałek 2015-06-08 godz. 10:00
zamówienie z wolnej ręki
status postępowania: wszczęty
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2015-01-21 godz. 15:55 do czwartek 2015-01-29
zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2014-09-23 godz. 08:50 do wtorek 2014-09-30 godz. 12:00
zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2014-09-23 godz. 08:30 do wtorek 2014-09-30 godz. 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2014-07-16 godz. 15:35 do czwartek 2014-07-31 godz. 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2014-04-07 do wtorek 2014-04-15 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2014-04-16 godz. 20:00
ostatnia aktualizacja: 2014-04-16 20:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2014-02-20 godz. 20:45 do piątek 2014-02-28 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2014-03-11 godz. 17:25
ostatnia aktualizacja: 2014-03-11 17:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2014-02-20 godz. 20:30 do piątek 2014-02-28 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2014-03-11 godz. 17:15
ostatnia aktualizacja: 2014-03-11 17:20

Urząd Gminy w Cielądzu

Cielądz 59

96-214 Cielądz

NIP: 835-10-33-609

REGON: 000535451

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

25 9291 0001 0064 5126 2000 0120

 

Dane kontaktowe

Tel.: (46) 815-24-29

e-mail: urzad@cieladz.pl

              usc@cieladz.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 792478
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-01-27 10:13

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl