Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJA W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1899 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 26 stycznia 2023r. do 15 lutego 2023r., wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia. Przedmiotem dzierżawy jest lokal w budynku zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 279/2 o powierzchni 0,15 ha w miejscowości Ossowice. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Cielądzu.

 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2023-01-26 14:07
 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2023-01-26 14:07

W myśl art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.1990 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 21.11.2022r. do 12.12.2022r., wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne: 304, 379, 420/1, 420/3, 421, 422, 423, 733/1 o łącznej powierzchni 3,44 ha w obrębie Grabice. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 29 wew. 6, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Cielądzu.

 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2022-11-21 09:01
 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2022-11-21 09:00

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 7 do 27października 2021r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. Przedmiotem dzierżawy jest część zabudowanej nieruchomości o powierzchni 887,70 m2 - lokal użytkowy o powierzchni 113,35 m2 wraz z przynależnymi pomieszczeniami o pow. 11,23 m2 i garażem o pow. 15,78 m2 na działkach ewid. 317/1, 318/ 1 i 319/ 1 w obrębie ewid. Sierzchowy Kolonia Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 29 wew. 6, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Cielądzu.

 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2022-10-07 14:43
 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2022-10-07 14:42

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1899 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 8 do 28 lipca 2022 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. Przedmiotem dzierżawy jest część zbiornika wieżowego, znajdującego się w miejscowości Cielądz na działce ewidencyjnej nr 943/3. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 29 wew. 6, w godzinach pracy urzędu.

 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2022-07-08 14:51

INFORMACJA W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1899 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 30 maja do 20 czerwca 2022 roku, wykaz nieruchomości – części działki 817/2 w Cielądzu przeznaczonej na do oddania w użytkowanie na okres 2 lat na rzecz LKS Cielądz.

 • data wytworzenia: 2022-05-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-05-30 11:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-30 11:29

INFORMACJA W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1899 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 20 maja do 9 czerwca 2022 roku, wykaz nieruchomości (działki ewidencyjnej nr 159/2 w Cielądzu) przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 29 wew. 6, w godzinach pracy urzędu.

 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2022-05-20 14:27
 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2022-05-20 14:27

INFORMACJA W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1899 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 3 do 24 stycznia 2022 roku, wykaz nieruchomości (lokalu) przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. Przedmiotem dzierżawy jest lokal o powierzchni 139,15m2 znajdujący się w miejscowości budynku komunalnym pod adresem Cielądz 59. Lokal przeznaczony jest do wynajęcia dla dotychczasowego dzierżawcy. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 29 wew. 6, w godzinach pracy urzędu.

 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2022-01-03 15:15

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1899 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 9 do 29 grudnia 2021 roku, wykaz nieruchomości (lokalu) przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat. Przedmiotem najmu jest lokal o powierzchni 32 m2 znajdujący się w miejscowości budynku komunalnym pod adresem Cielądz 59. Lokal przeznaczony jest do wynajęcia dla dotychczasowego najemcy. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy urzędu.

 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2021-12-09 13:38
 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2021-12-09 13:37

Informacja o wyniku przetargu na zbycie działki nr 15 w Brzozówce

 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2021-09-06 15:57
 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2021-09-06 15:56

Informacja o wyniku przetargu na zbycie działki nr 715 w Małej Wsi

 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2021-09-06 15:57
 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2021-09-06 15:57

INFORMACJA W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.1990 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 19.08.2021r. do 08.09.2021r., wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca działkę 217/9 o powierzchni 0,3473 ha znajdująca się w obrębie ewidencyjnym Stolniki (tzw. buchta). Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy urzędu.

 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2021-08-19 09:16
 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2021-08-19 09:16

Wójt Gminy Cielądz podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w miejscowości Mała Wieś oraz na stronie internetowej www.bip.cieladz.pl zostało zamieszczone ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 715 o powierzchni 0,20 ha, położonej w miejscowości i obrębie Mała Wieś: Cena wywoławcza – 6000,00 zł. Termin przetargu – 3 września 2021r. o godz. 14.00. Miejsce przetargu - sala konferencyjna nr 2 Urzędu Gminy w Cielądzu.

 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2021-08-02 10:26

Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na zbycie działki ewid. nr 15 obręb Brzozówka. Wójt Gminy Cielądz podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w miejscowości Brzozówka oraz na stronie internetowej www.bip.cieladz.pl zostało zamieszczone ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 15 o powierzchni 0,2613 ha, położonej w miejscowości i obrębie Brzozówka: Cena wywoławcza – 6000,00 zł. Termin przetargu – 3 września 2021r. o godz. 10.00. Miejsce przetargu - sala konferencyjna nr 2 Urzędu Gminy w Cielądzu.

 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2021-07-27 15:24

Informacja

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.1990 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 12 lipca 2021r. do 1 sierpnia 2021r., wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia. Przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia w budynku zlokalizowany na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 50 o powierzchni 0,56 ha położoną w miejscowości Mroczkowice.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Cielądzu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-15 15:13

INFORMACJA

INFORMACJA

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.1990 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 9 do 29 czerwca 2021r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Cielądzu.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-23 14:56
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-23 14:56

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.1990 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 15.06.2021r. do 05.07.2021r., wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Przedmiotem zbycia jest nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 15 w obrębie Brzozówka. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Cielądzu.

 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2021-06-15 15:15

Wójt Gminy Cielądz podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w miejscowości Mała Wies oraz na stronie internetowej www.bip.cieladz.pl zostało zamieszczone ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 715 o powierzchni 0,20 ha, położonej w miejscowości i obrębie Mała Wieś: Cena wywoławcza – 6000,00 zł. Termin przetargu – 2 lipca 2021r. o godz. 10.00. Miejsce przetargu - sala konferencyjna nr 2 Urzędu Gminy w Cielądzu.

 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2021-05-28 15:03

INFORMACJA W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.1990 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 28 kwietnia 2021r. do 18 maja 2021r., wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia. Przedmiotem dzierżawy jest lokal w budynku zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 279/2 o powierzchni 0,15 ha w miejscowości Ossowice. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Cielądzu.

 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2021-04-28 15:52
 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2021-04-28 15:52

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.1990 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 15.04.2021r. do 05.05.2021r., wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Przedmiotem zbycia jest nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 715 w obrębie Mała Wieś. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Cielądzu.

 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2021-04-14 10:53

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 09.04.2021r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Wisówka oznaczonej jako działki 184/4 o powierzchni 0,0423 ha oraz 185/3 o powierzchni 0,0315 ha

 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2021-04-14 09:07
 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2021-04-14 09:07

OGŁOSZENIE - I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki 184/4 o powierzchni 0,0423 ha oraz 185/3 o powierzchni 0,0315 ha, położonej w miejscowości i obrębie Wisówka

Wójt Gminy Cielądz

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w miejscowości Wisówka oraz na stronie internetowej www.cieladz.pl oraz www.bip.cieladz.pl zostało zamieszczone ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki 184/4 o powierzchni 0,0423 ha oraz 185/3
o powierzchni 0,0315 ha, położonej w miejscowości i obrębie Wisówka:

Cena wywoławcza – 2000,00 zł.

Termin przetargu – 9 kwietnia 2021r. o godz. 10.00.

Miejsce przetargu - sala konferencyjna nr 2 Urzędu Gminy w Cielądzu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-02 18:08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-02 18:09

INFORMACJA

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.65 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 1501.2021r. do 04.02.2021r., wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Przedmiotem zbycia jest nieruchomość stanowiąca działki ewidencyjne: nr 184/4 i 185/3 w obrębie Wisówka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Cielądzu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-14 22:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-14 22:33

Informacja

INFORMACJA

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.65 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 20.10.2020r. do 09.11.2020r., wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną  nr 943/3 w obrębie Cielądz.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Cielądzu.

 • data wytworzenia: 2020-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-20 10:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-20 10:40
 • data wytworzenia: 2020-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-21 10:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-21 10:42

Informacja

INFORMACJA

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.65 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 11.09.2020r. do 01.10.2020r., wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia. Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne: nr 178 w obrębie Sanogoszcz oraz nr 145/7 w obrębie Komorów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Cielądzu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-10 14:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-10 14:34
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-10 14:35
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-10 14:34

INFORMACJA

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.65 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 3 do 23 czerwca 2020 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 10 lat. Przedmiotem dzierżawy są części nieruchomości stanowiącej działkę 261 o powierzchni 144,00 m2 i 2500 m2 znajdującej się w obrębie ewidencyjnym Cielądz.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy urzędu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-03 14:46
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-03 14:47
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-03 14:46
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-29 15:41
 • data wytworzenia: 2020-05-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-29 15:40

Informacja

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.65 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 21 lutego 2020r. do 12 marca 2020r., wykaz nieruchomości przeznaczonej  do bezpłatnego użyczenia. Przedmiotem dzierżawy jest część budynku o pow. zabudowy 343,22 m2 wraz z przyległym placem, zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 178
o powierzchni 0,58 ha położoną w miejscowości Sanogoszcz, stanowiącą własność Gminy Cielądz Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Cielądzu.

Informacja

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.65 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 12 lutego 2020r. do 4 marca 2020r., wykaz nieruchomości przeznaczonej  do bezpłatnego użyczenia. Przedmiotem dzierżawy jest działka oznaczona numerem ewidencyjnym 555 o powierzchni 2,0 ha położoną w miejscowości Grabice wraz z budynkiem o powierzchni 107,02 m2. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93,
w godzinach pracy Urzędu Gminy w Cielądzu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-12 23:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-12 23:13

Ogłoszenie z dnia 23.01.2020r.

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.65 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 24 stycznia 2020 roku do 13 lutego 2020 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości stanowiącej działkę 193/1 o powierzchni 300,00 m2 znajdującej się w obrębie ewidencyjnym Cielądz (teren Szkoły Podstawowej w Cielądzu). Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy urzędu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-23 20:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-23 20:26

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w Sierzchowach

INFORMACJA

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 19 września 2019r. do 9 października 2019r., wykaz nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. Przedmiotem dzierżawy jest część zabudowanej nieruchomości  o powierzchni 887,70 m2  - lokal użytkowy o powierzchni 103,22 m2 wraz z przynależnymi pomieszczeniami o pow. 11,23 m2 i garażem o pow. 15,78 m2 na działkach ewid. 317/1, 318/ 1 i 319/ 1 w obrębie ewid. Sierzchowy Kolonia

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Cielądzu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-19 15:10

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w Sierzchowach

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-19 15:10

INFORMACJA

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2204 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 14 czerwca 2019r. do 4 lipca 2019r., wykaz nieruchomości przeznaczonej  do bezpłatnego użyczenia. Przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia w budynku zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 175 o powierzchni 0,58 ha położoną w miejscowości Sanogoszcz. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy Urzędu Gminy

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-14 12:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-14 12:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-14 12:30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-14 12:29

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia

 • autor informacji: Magdalena Ostalska
  data wytworzenia: 2019-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-13 12:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-13 15:19

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich

INFORMACJA

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2204 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 16 maja 2019r. do 6 czerwca 2019r., wykaz nieruchomości przeznaczonej  do bezpłatnego użyczenia. Przedmiotem dzierżawy jest lokal
w budynku zlokalizowany na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 279/3 o powierzchni 0,16 ha położoną
w miejscowości Ossowice. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Cielądzu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-16 20:43
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-16 20:43
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-16 20:43

Ogłoszenie

INFORMACJA

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.121 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 11 marca do 1 kwietnia 2019r., wykaz nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. Przedmiotem dzierżawy jest wydzielona górna część zbiornika wieżowego zlokalizowanego na działce 943/3 Obręb Cielądz. Wydzielona górna część zbiornika wieżowego przeznaczona jest do wydzierżawienia dla dotychczasowego dzierżawcy. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy urzędu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-11 17:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-11 17:40

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.121 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 11 lutego 2019r. do 4 marca 2019r., wykaz nieruchomości przeznaczonej  do bezpłatnego użyczenia. Przedmiotem dzierżawy jest lokal o powierzchni o powierzchni 31,54 m2 w budynku zlokalizowany na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 555 o powierzchni 2,0 ha położoną w miejscowości Grabice Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93,
w godzinach pracy Urzędu Gminy w Cielądzu.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-11 17:39

Informacja

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.121 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 30 stycznia 2019r. do 20 lutego 2019r., wykaz nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy mieszczący się w budynku komunalnym w Cielądzu, składający się z 9 pomieszczenia o powierzchni łącznej 139,15m2 na działce 814/3 Obręb Cielądz. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Cielądzu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-29 21:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-29 21:14

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

INFORMACJA

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.121 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 30 stycznia 2019r. do 20 lutego 2019r., wykaz nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. Przedmiotem dzierżawy jest wydzielona górna część zbiornika wieżowego zlokalizowanego na działce 943/3 Obręb Cielądz. Wydzielona górna część zbiornika wieżowego przeznaczona jest do wydzierżawienia dla dotychczasowego dzierżawcy. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy urzędu.

 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2019-01-29 21:11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-29 21:11

Ogłoszenie z dnia 25.10.2018 r

 

INFORMACJA

W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.121 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 26 października 2018 roku do 15 listopada 2018 roku, wykaz nieruchomości (lokalu) przeznaczonego  do oddania w najem na okres do 3 lat. Przedmiotem najmu jest lokal o powierzchni 32 m2 znajdujący się w miejscowości budynku komunalnym pod adresem Cielądz 59. Lokal przeznaczony jest do wynajęcia dla dotychczasowego najemcy. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 93, w godzinach pracy urzędu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-25 21:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-25 21:36
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-25 21:34
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-13 00:00
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-15 10:34
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-15 10:06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-09 09:17

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w miejscowości Cielądz - aktualizacja lipiec 2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-19 08:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-19 08:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-17 11:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-17 11:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-28 20:07
 • autor informacji: Magdalena Ostalska
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-01 19:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-01 19:07
 • autor informacji: Barbara Pytka
  data wytworzenia: 2015-07-20
 • opublikował: Artur Wąsiewicz
  data publikacji: 2015-07-21 09:41
 • zmodyfikował: Artur Wąsiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-21 09:42
 • autor informacji: Barbara Pytka
  data wytworzenia: 2015-01-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-16 12:59
 • autor informacji: Barbara Pytka
  data wytworzenia: 2015-01-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-16 13:00
 • autor informacji: Barbara Pytka
  data wytworzenia: 2014-10-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-09 12:22
 • opublikował: Artur Wąsiewicz
  data publikacji: 2014-09-15 12:56
 • opublikował: Artur Wąsiewicz
  data publikacji: 2014-09-15 12:55
 • autor informacji: Barbara Pytka
  data wytworzenia: 2014-06-26
 • opublikował: Artur Wąsiewicz
  data publikacji: 2014-06-26 11:16
 • zmodyfikował: Artur Wąsiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-26 11:26
 • autor informacji: Piotr Libera
  data wytworzenia: 2013-10-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-08 12:36
 • autor informacji: Barbara Pytka
  data wytworzenia: 2013-06-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-06-24 17:41
 • autor informacji: Piotr Libera
  data wytworzenia: 2013-04-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-15 18:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-15 18:30
 • autor informacji: Piotr Libera
  data wytworzenia: 2013-04-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-15 18:26
 • autor informacji: Barbara Pytka
  data wytworzenia: 2013.03.22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-22 09:36
 • autor informacji: Barbara Pytka
  data wytworzenia: 2013.03.20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-20 14:31
 • autor informacji: Barbara Pytka
  data wytworzenia: 2013.03.04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-04 08:21

INFORMACJA W myśl art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1899 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz adres: Cielądz 59 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 3 do 24 stycznia 2022 roku, wykaz nieruchomości (lokalu) przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. Przedmiotem dzierżawy jest lokal o powierzchni 139,15m2 znajdujący się w miejscowości budynku komunalnym pod adresem Cielądz 59. Lokal przeznaczony jest do wynajęcia dla dotychczasowego dzierżawcy. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 46 815 24 29 wew. 6, w godzinach pracy urzędu.

 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2022-05-20 14:24
 • opublikował: Magdalena Ostalska
  data publikacji: 2022-05-20 14:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 87159
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2023-01-26 14:07

Urząd Gminy w Cielądzu

Cielądz 59

96-214 Cielądz

NIP: 835-10-33-609

REGON: 000535451

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

25 9291 0001 0064 5126 2000 0120

 

Dane kontaktowe

Tel.: (46) 815-24-29

e-mail: urzad@cieladz.pl

              usc@cieladz.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 978605
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2023-03-24 14:29

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl