Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Petycje

Składanie petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.

Załatwienie petycji:

Adresat rozpatruje petycję według swojej właściwości. Jeżeli nie jest właściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni, do właściwego organu, zawiadamiając o tym wnoszącego petycję. Petycja powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, organ może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). Adresat ma obowiązek poinformowania autora petycji o sposobie jej rozpatrzenia. Petycja niezawierająca oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego, pozostaje bez rozpoznania.

Sposoby wniesienia petycji:

Petycje można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Adresat petycji, zobowiązany jest do niezwłocznego umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej odwzorowanej cyfrowo (skan) petycji, datę jej złożenia, a po wyrażeniu zgody, imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu wnoszącego petycję.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-08 14:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-08 14:41

Informacja dotycząca petycji kierowanych do Rady Gminy Cielądz i Wójta Gminy Cielądz

           
Lp. Temat Petycji

Imię i nazwisko (nazwa) podmiotu wnoszącego petycję

Odzworowanie cyfrowe petycji Status załatwiania petycji   Uwagi
           
1.

Petycja do Rady Gminy Cielądz w sprawie utworzenia targowiska

brak zgody na udostępnienie danych osobowych skan (PDF)

W trakcie rozpatrywania – przekazana do zaopiniowania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji

aktualizacja 13.03.2018: Udzielono odpowiedzi

Odpowiedź na petycję (PDF)

Uchwała rady Gminy w sprawie petycji (PDF)

 
2. Petycja w sprawie budowy infrastruktury drogowej w Niemgłowach - ,, - skan (PDF)

Udzielono odpowiedzi

skan odpowiedzi (PDF)

 
3. Petycja w sprawie wydzielenia gospodarstwa  ze sporządzanego planu   skan (PDF)

Udzielono odpowiedzi

skan odpowiedzi (PDF)

Uchwała Rady Gminy

 
4. Petycja w sprawie instalacji oświetlenia ulicznego   skan (PDF)

Udzielono odpowiedzi

skan odpowiedzi (PDF)

Uchwała Rady Gminy

 
5. W sprawie przekazania petycji   skan (PDF)

Udzielono odpowiedzi

Skan odpowiedzi (PDF)

Uchwała Rady Gminy

 
6. W sprawie remontu budynku po byłej szkole podstawowej w Grabicach   skan (PDF)

udzielono odpowiedzi

skan odpowiedzi (PDF)

Uchwała Rady Gminy

 
7. W sprawie zmiany przepisów prawa Renata Sutor skan (PDF)

Udzielono odpowiedzi

Skan odpowiedzi (PDF)

 
8. W sprawie zmiany przepisów prawa Renata Sutor skan (PDF)

Udzielono odpowiedzi

skan odpowiedzi (PDF)

 
9. Petycja w sprawie patności bezgotówkowych Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego skan (PDF)

Udzielono odpowiedzi:

skan odpowiedzi (PDF)

 
10. Stop zagrożeniu zdrowia i życia Koalicja Polska Wolna od 5G skan (PDF)

Pozostawiono bez odpowiedzi

Uzasadnienie (PDF)

 
11.

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”)

 

Renata Sutor skan (PDF)

Udzielono odpowiedzi

Skan (PDF)

 
12. Petycja z dn 10 grudnia 2020 w sprawie przyjęcia uchały przez Radę Gminy   skan (PDF)    
13. Petycja z dn 14 grudnia 2020 w sprawie przyjęcia uchały przez Radę Gminy   skan (PDF)    

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-08 14:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-04 14:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5825
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-01-04 14:32

Urząd Gminy w Cielądzu

Cielądz 59

96-214 Cielądz

NIP: 835-10-33-609

REGON: 000535451

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

25 9291 0001 0064 5126 2000 0120

 

Dane kontaktowe

Tel.: (46) 815-24-29

e-mail: urzad@cieladz.pl

              usc@cieladz.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 978592
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2023-03-24 14:29

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl