Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-23 11:41

Raport o stanie dostępności

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-30 20:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-01 12:08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-30 20:41

Deklaracja dostępności ( 23.09.2020 )

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Cielądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.cieladz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Istniejąca strona internetowa Urzędu Gminy w Cielądzu e jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Wyłączenia:

 • mapy,
 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r.,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Gminy w Cielądzu i przekazanych do publikacji w formie papierowej lub skanów,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. oraz treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Niezgodności:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (w miarę możliwości dokumenty sukcesywnie będą poprawiane),
 • brak opisów i tekstu alternatywnego do grafik i zdjęć,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.
 •  

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

Windows

 • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
 • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
 • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
 • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

Linux

 • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
 • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
 • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

macOS

 • Safari: Ctrl + litera/cyfra
 • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
 • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
 • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
 • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Wąsiewicz, informatyk@cieladz.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 815 24 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Cielądzu mieści się na parterze I piętrze w budynku. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec schodów na każdej kondygnacji oznaczony jest kolorowymi taśmami. W budynku i przed nim brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń zapisanych alfabetem Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub wykonanych drukiem powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Przy budynku Urzędu Gminy w Cielądzu znajduje się jedno wydzielone, oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-02 17:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1769
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2022-03-03 12:12

Urząd Gminy w Cielądzu

Cielądz 59

96-214 Cielądz

NIP: 835-10-33-609

REGON: 000535451

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

25 9291 0001 0064 5126 2000 0120

 

Dane kontaktowe

Tel.: (46) 815-24-29

e-mail: urzad@cieladz.pl

              usc@cieladz.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 998080
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2023-05-31 14:00

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl